Lyssna

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de lokala funktionsnedsattas organisationer i kommunen.

Rådets ledamöter för perioden 2019-2022:

Utsedda av kommunstyrelsen
Ronny Sjöberg (C), ordförande
Karin Wickman (M)
Oskar Sköld (S)
Inger Axelsson (KD)
Carina Fyrsten (MP)

Företrädare för organisationerna

 • Handikappades Riksförbund (DHR) Mölndal-/Härrydaavdelningen: Elisabet Hörle
 • Demensföreningen Mölndal-Härryda (RDR):
  Birgitta Garnemark och Eva Sördal
 • AFF Mölndal/Härryda:
  Katarina Lindström
 • Autism och Aspergerförening (AAF):
  Katarina Kasperson
 • Utvecklingsstörning (FUB):
  Göran Fohlin
 • Personskadeförbundet (RTP):
  Vakant
 • SRF Mölndal-Härryda-Partille:
  Yvonne Andersson och Rosina Mann
 • Reumatikerföreningen Härryda:
  Åsa Blomgren

Möten 2020

Torsdag 23 januari
Torsdag 12 mars
Tisdag 12 maj
Tisdag 25 augusti
Tisdag 6 oktober
Onsdagen 2 december