Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Rådets ledamöter för perioden 2019-2022:

Utsedda av kommunstyrelsen
Kersti Lagergren (M), ordförande
Jeanette Wikner Andersson (KD)
Siw Hallbert (S)
Kitt Rehn-Magnusson (C)
Gunilla Wathne (S)

Företrädare för organisationerna
SPF Seniorerna:
Agneta Ehrenborg, vice ordförande
Ingeli Andreasson
Tord Gustavsson
Tom Åberg

Pensionärernas rikssorganisation - PRO:
Lars- Göran Holmgren
Birgitta Berntsson
Leif Bengtsson

Kontakt

Milyon Tekle Haile
sekreterare
031-724 87 66
milyon.tekle.haile@harryda.se

Relaterad information

Möten 2022
kl 15.00 - 17.00

Onsdag 23 februari
Tisdag 5 april
Tisdag 14 juni
Torsdag 15 september
Tisdag 18 oktober
Torsdag 08 december