Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Rådets ledamöter för perioden 2019-2022:

Utsedda av kommunstyrelsen
Kersti Lagergren (M), ordförande
Jeanette Wikner Andersson (KD)
Siw Hallbert (S)
Kitt Rehn-Magnusson (C)
Gunilla Wathne (S)

Företrädare för organisationerna
SPF Seniorerna:
Agneta Ehrenborg, vice ordförande
Ingeli Andreasson
Tord Gustavsson
Tom Åberg

Pensionärernas rikssorganisation - PRO:
Lars- Göran Holmgren
Birgitta Berntsson
Leif Bengtsson

Möten 2021
11 februari
24 mars
15 april
1 juni
15 september
28 oktober
8 december