Lyssna

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Rådets ledamöter för perioden 2019-2022:

Utsedda av kommunstyrelsen
Kersti Lagergren (M), ordförande
Madeleine Söderlund (KD)
Siw Hallbert (S)
Kitt Rehn-Magnusson (C)
Gunilla Wathne (S)

Företrädare för organisationerna
Pensionärernas rikssorganisation - PRO:

Lars- Göran Holmgren
Ralph Dohmen
Birgitta Berntsson
Leif Bengtsson

SPF Seniorerna:
Birgitta Jernström
Marianne Ambjörn
Tom Åberg
Agneta Ehrenborg

Möten 2020:

Torsdag 16 januari
Tisdag 31 mars
Torsdag 4 juni
Torsdag 3 september
Torsdag 1 oktober
Torsdag 26 november