Brottsförebyggande råd

Brottsförebyggande rådet i Härryda kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Härryda kommun och företrädare för polismyndigheten samt företag och organisationer med intresse i brottspreventiva frågor.

Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter samt verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor.

Rådets ledamöter för perioden 2019-2022:

Utsedda av kommunstyrelsen
Per Vorberg (M), ordförande
Maria Kornevik Jakobsson (C)
Patrik Linde (S)

Representanter från polismyndigheten
Representanter från Securitas

Representanter från förvaltningen
Peter Lönn, kommundirektör
Per- Arne Larsson, säkerhetschef och sektorschef för teknik och förvaltningsstöd
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur
Lena Lager, sektorschef för socialtjänst
Anders Ohlsson, sektorschef för samhällsbyggnad
Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare

Möten 2021:
16 mars
12 oktober