Kontakt
Lyssna

Ekonomiutskott

Kommunstyrelsens ekonomiutskott tar fram förslag till budget på kort och lång sikt. Utskottet utreder ärenden som är kopplade till kommunens långtidsplanering samt ärenden som innebär förändringar i den ekonomiska resursfördelningen.

Ekonomiutskottet utgör även ett forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidiga skeden mellan kommunstyrelsen och förvaltningen.

Ekonomiutskottet fattar inga beslut, men lämnar underlag till kommunstyrelsen som sedan fattar beslut.

Ekonomiutskottet består av fem ledamöter samt fem ersättare 2019-2022.

Ledamöter
Per Vorberg (M), ordförande
Patrik Linde (S), vice ordförande
Kersti Lagergren (M)
David Dinsdale (L)
Tony Wahl (C)

Ersättare
Anders Halldén (L)
Håkan Eriksson (KD)
Martin Tengfjord (SP)
Ulla-Karin Johansson (S)
Roland Jonsson (MP)