Protokoll, webbsändning och handlingar 3 mars 2022

Här kan du ta del av protokoll, webbsändning och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2022.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunfullmäktiges sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, magdalena.lindberg@harryda.se

Protokoll §§ 1-27 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt fastställande av dagordning
 2. Information från revisorerna
  Ingegerd Helén, revisorernas ordförande
 3. Allmänpolitisk debatt Pdf, 242.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Överläggning av beredningen för demokratifrågors förslag till nytt arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda Pdf, 568.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Avsägelser och fyllnadsval
 6. Remittering av inkomna medborgarförslag Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Remittering av inkomna motioner Pdf, 253.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Inkomna interpellationer Pdf, 730.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt investeringsbudget 2022-2026 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av fastighetsunderhåll Pdf, 860 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas uppföljande granskning av samverkan mellan socialtjänst samt förskola respektive grundskola Pdf, 556.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Översyn av medborgarförslag och uppdrag om implementering av Härrydaideén Pdf, 880.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Avtalsbaserad samverkan av dödsbohandläggning i Härryda, Lerum, Mölndal och Partille Pdf, 813.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Fastställande av taxa för provisorisk dödsbohandläggning Pdf, 458.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Svar på motion om åtgärdsvalsstudie riksväg 40/ Landvetter samhälle överdäckning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Svar på motion om information om Härrydas handlingsalternativ för att stoppa tågplanerna Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Svar på motion om utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Svar på motion om ordningsvakter och utökad trygghet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Svar på motion om äldreomsorgsplan för Härryda kommun Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra en profilering Pdf, 918.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Svar på motion om etablering av skolor i Härryda kommun Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 22. Svar på motion om att utreda möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda kommun Pdf, 926 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Svar på motion om behov av tydliga mål och uppföljning av kommunens miljöinsatser Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

I beslutsunderlaget hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta sekreteraren:
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se