Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021, § 157 att fastställa följande sammanträdesdagar för år 2022,

  • 3 februari
  • 3 mars
  • 31 mars
  • 28 april
  • 19 maj
  • 16 juni
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se