Lyssna

30 januari

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av justerare samt tillkännagivande av plats och tid
  för justering
 2. Information från revisorerna
  Ingegerd Helén, ordförande revisorerna
 3. Redovisning av obesvarade motioner
 4. Behandling av återremitterat ärende: Godkännande av fördjupad stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum
 5. Godkännande av försäljning del av Landvetters-Backa 1:4
 6. Utbetalning av partistöd 2020
 7. Värdeöverföring från Förbo AB
 8. Justering av villkor för bidrag till projektet Hindås Hoppbackar
 9. Kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622)
 10. Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av tobak enligt lag
  (2018:2088) om tobak och liknande produkter och av folköl enligt
  alkohollagen (2010:1622)
 11. Kommunal avtalssamverkan avseende tobakstillstånd
 12. Besvarande av uppdrag ur budget 2019 "Snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke entré"
 13. Besvarande av motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänsten
 14. Besvarande av interpellation om Landvetter Södra
 15. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om extra pengar till Internationella Engelska Skolan
 16. Besvarande av interpellation till välfärdsnämndes ordförande om extra pengar till Internationella Engelska Skolan
 17. Remittering av inkomna motioner
 18. Remittering av inkommen interpellation
 19. Remittering av inkomna medborgarförslag
 20. Avsägelser och fyllnadsval
 21. Avsägelse från Kent Samuelsson som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i miljö och bygglovsnämnden samt fyllnadsval
 22. Avsägelse från Kent Samuelsson som nämndeman från Göteborgs tingsrätt
 23. Avsägelse från Karin Wickman som ersättare i Välfärdsnämnden
 24. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information