Politiker i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslutande organ. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses genom allmänna val för en period på fyra år.

Nedan hittar du samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022.

Ersättare: