Lyssna

28 mars

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justeringöppnas i nytt fönster
 2. Information om årsredovisning 2018öppnas i nytt fönster
 3. Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2018öppnas i nytt fönster
 4. Årsredovisning 2018öppnas i nytt fönster
 5. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för 2018 års förvaltningöppnas i nytt fönster
 6. Fastställande av resultatfond och ombudgetering med anledning av 2018 års budgetavvikelseröppnas i nytt fönster
 7. Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2020-2024öppnas i nytt fönster
 8. Strategisk plan 2019öppnas i nytt fönster
 9. Godkännande av aktieägaravtal mellan aktieägarna i Förbo Aktiebolagöppnas i nytt fönster
 10. Revidering av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda kommunöppnas i nytt fönster
 11. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige avseende planskild korsning i Rävlandaöppnas i nytt fönster
 12. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige avseende simhall och ishall i Härryda kommunöppnas i nytt fönster
 13. Redovisning av medborgarförslag april 2019öppnas i nytt fönster
 14. Bordlagt ärende: Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande indragningen av prenumerationen av Dagens Samhälleöppnas i nytt fönster
 15. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om införande av kommunala ordningsvakteröppnas i nytt fönster
 16. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om minskade barngrupper i förskolanöppnas i nytt fönster
 17. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg.öppnas i nytt fönster
 18. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö"öppnas i nytt fönster
 19. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda.öppnas i nytt fönster
 20. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om skolsköterskornas organisationöppnas i nytt fönster
 21. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens IT-säkerhet. Svar på interpellationen publiceras senare.öppnas i nytt fönster
 22. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - hur och när ska avloppsfrågan lösas på Bocköhalvön? Svar på interpellationen publiceras senare.öppnas i nytt fönster
 23. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation om Landvetter Södraöppnas i nytt fönster
 24. Remittering av inkomna motioneröppnas i nytt fönster
 25. Avsägelse, Matina Duresén (M) som nämndeman, samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster
 26. Avsägelse, Maria Kornevik Jakobsson (C) som ombud i Landvetter Södra Utveckling AB, samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster
 27. Ärende för fullmäktiges kännedomöppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information