Lyssna

14 november

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av justerare samt kungörande av plats och tid för justeringöppnas i nytt fönster
 2. Allmänhetens frågestundöppnas i nytt fönster
 3. Information om delårsbokslut och bokslutsprognosöppnas i nytt fönster
 4. Information från revisorernaöppnas i nytt fönster
 5. Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2019öppnas i nytt fönster
 6. Fastställande av taxa och avgift, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubböppnas i nytt fönster
 7. Behandling av återremitterat ärende: Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhetöppnas i nytt fönster
 8. Antagande av riktlinjer för kommunens produktionsskogöppnas i nytt fönster
 9. Antagande av riktlinjer för arrendenöppnas i nytt fönster
 10. Antagande av riktlinjer för jakträttöppnas i nytt fönster
 11. Antagande av riktlinjer för kommunens fiskerätteröppnas i nytt fönster
 12. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024öppnas i nytt fönster
 13. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport – verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019öppnas i nytt fönster
 14. Besvarande av motion rörande senior- och skolkort i samband med förändringar i biljettsystemet i kollektivtrafiken i Härrydaöppnas i nytt fönster
 15. Besvarande av interpellation om Högadalsskolanöppnas i nytt fönster
 16. Besvarande av interpellation om att Alliansen och Sportpartiets önskan om att få Engelskaskolan till Härryda.öppnas i nytt fönster
 17. Besvarande av interpellation angående arrendeavtal, en central föreningsfrågaöppnas i nytt fönster
 18. Remittering av inkomna medborgarförslagöppnas i nytt fönster
 19. Remittering av inkommen interpellationöppnas i nytt fönster
 20. Remittering av inkomna motioneröppnas i nytt fönster
 21. Avsägelse från Calle Johansson (SD) som ledamot iöppnas i nytt fönster
  kommunstyrelsen och valberedningenöppnas i nytt fönster
 22. Avsägelse från Leo Welter (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster
 23. Avsägelse från Peter Arvidsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen, samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster
 24. Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster
 25. Avsägelse från Nina Sjöstedt (SD) som ersättare i välfärdsnämnden, samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information