Lyssna

26 februari

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justeringöppnas i nytt fönster
 2. Information från Förbo AB om verksamheten 2017öppnas i nytt fönster
 3. Information från revisorernaöppnas i nytt fönster
 4. Antagande av politiskt inriktningsmål för förebyggande arbete mot ungdomskriminalitetöppnas i nytt fönster
 5. Antagande av politiska inriktningsmål för vård och omsorgöppnas i nytt fönster
 6. Fastställande av ändring av taxa för tillsyn och prövning enligtöppnas i nytt fönster
  miljöbalkenöppnas i nytt fönster
 7. Utredning som förvaltningen har gjort med anledning av gällande kompletterande belysning i Nysäteröppnas i nytt fönster
 8. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende hur en flexlinje i Härryda kommun skulle kunna se ut och integreras i kollektivtrafikenöppnas i nytt fönster
 9. Antagande av reglemente för partistöd
 10. Antagande av reglemente för intern kontrollöppnas i nytt fönster
 11. Antagande av arkivreglementeöppnas i nytt fönster
 12. Antagande av Härryda kommuns kommunalrådsreglementeöppnas i nytt fönster
 13. Antagande av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevaldaöppnas i nytt fönster
 14. Antagande av reglemente för Härryda kommuns revisoreröppnas i nytt fönster
 15. Antagande av reglemente för valnämndenöppnas i nytt fönster
 16. Antagande av reglemente för överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster
 17. Antagande av reglemente för sociala myndighetsnämndenöppnas i nytt fönster
 18. Antagande av reglemente för krisledningsnämndenöppnas i nytt fönster
 19. Antagande av reglemente för kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster
 20. Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster
 21. Besvarande av motion, dags för Härryda att engagera sig i HBTQfråganöppnas i nytt fönster
 22. Besvarande av motion angående aktivitetspark i Mölnlyckeöppnas i nytt fönster
 23. Besvarande av interpellation angående plangruppenöppnas i nytt fönster
 24. Remittering av inkomna medborgarförslagöppnas i nytt fönster
 25.  Remittering av inkomna interpellationeröppnas i nytt fönster
 26. Remittering av inkomna motioneröppnas i nytt fönster
 27. Ärende för kommunfullmäktiges kännedomöppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information