26 februari

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering Öppnas i nytt fönster.
 2. Information från Förbo AB om verksamheten 2017 Öppnas i nytt fönster.
 3. Information från revisorerna Öppnas i nytt fönster.
 4. Antagande av politiskt inriktningsmål för förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet Öppnas i nytt fönster.
 5. Antagande av politiska inriktningsmål för vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.
 6. Fastställande av ändring av taxa för tillsyn och prövning enligt Öppnas i nytt fönster.
  miljöbalken Öppnas i nytt fönster.
 7. Utredning som förvaltningen har gjort med anledning av gällande kompletterande belysning i Nysäter Öppnas i nytt fönster.
 8. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende hur en flexlinje i Härryda kommun skulle kunna se ut och integreras i kollektivtrafiken Öppnas i nytt fönster.
 9. Antagande av reglemente för partistöd
 10. Antagande av reglemente för intern kontroll Öppnas i nytt fönster.
 11. Antagande av arkivreglemente Öppnas i nytt fönster.
 12. Antagande av Härryda kommuns kommunalrådsreglemente Öppnas i nytt fönster.
 13. Antagande av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda Öppnas i nytt fönster.
 14. Antagande av reglemente för Härryda kommuns revisorer Öppnas i nytt fönster.
 15. Antagande av reglemente för valnämnden Öppnas i nytt fönster.
 16. Antagande av reglemente för överförmyndarnämnden Öppnas i nytt fönster.
 17. Antagande av reglemente för sociala myndighetsnämnden Öppnas i nytt fönster.
 18. Antagande av reglemente för krisledningsnämnden Öppnas i nytt fönster.
 19. Antagande av reglemente för kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster.
 20. Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.
 21. Besvarande av motion, dags för Härryda att engagera sig i HBTQfrågan Öppnas i nytt fönster.
 22. Besvarande av motion angående aktivitetspark i Mölnlycke Öppnas i nytt fönster.
 23. Besvarande av interpellation angående plangruppen Öppnas i nytt fönster.
 24. Remittering av inkomna medborgarförslag Öppnas i nytt fönster.
 25.  Remittering av inkomna interpellationer Öppnas i nytt fönster.
 26. Remittering av inkomna motioner Öppnas i nytt fönster.
 27. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom Öppnas i nytt fönster.