19 november

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering Öppnas i nytt fönster.
 2. Information från kommunens revisorer Öppnas i nytt fönster.
 3. Kommunens medverkan i val av ombud till kongress med Sveriges Kommuner och Landsting Öppnas i nytt fönster.
 4. Val för perioden 2019-2022 Öppnas i nytt fönster.
 5. Turordningsregler vid ersättarnas tjänstgöring i nämnder och Öppnas i nytt fönster.
  styrelser 2019-2022 Öppnas i nytt fönster.
 6. Faställande av budget/plan 2019-2023 Öppnas i nytt fönster.
 7. Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2018 Öppnas i nytt fönster.
 8. Godkännande av marköverlåtelseavtal till Bo Aktivt i Sverige AB, Idrottsvägen Öppnas i nytt fönster.
 9. Godkännande av genomförandeavtal med HSB Brf Liden och HSB Brf Allén Öppnas i nytt fönster.
 10. Antagande av detaljplan för del av Hulebäck 1:116 m fl Öppnas i nytt fönster.
  Idrottsvägen i Mölnlycke Öppnas i nytt fönster.
 11. Antagande av reglemente för krisledningsnämnden Öppnas i nytt fönster.
 12. Antagande av Härryda kommuns kommunalrådsreglemente Öppnas i nytt fönster.
 13. Uppdrag om samordning och samverkan i den nya politiska Öppnas i nytt fönster.
  organisationen Öppnas i nytt fönster.
 14. Noterande av sammanträden för kommunfullmäktiges fasta Öppnas i nytt fönster.
  beredning - Framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019 Öppnas i nytt fönster.
 15. Delgivning av lägesrapport från förvaltningen avseende Öppnas i nytt fönster.
  utredningsuppdrag med anledning av besvarade motioner Öppnas i nytt fönster.
 16. Besvarande av motion angående konstgräsplaner Öppnas i nytt fönster.
 17. Besvarande av motion – Riktlinjer för hur bostad ska erbjudas Öppnas i nytt fönster.
  nyanlända enligt bostadsanvisningslagen Öppnas i nytt fönster.
 18. Besvarande av interpellation om Härryda kommuns inköp av Öppnas i nytt fönster.
  produkter till kraftiga överpriser Öppnas i nytt fönster.
 19. Remittering av inkomna medborgarförslag Öppnas i nytt fönster.
 20. Upphäva beslut om fyllnadsval efter Britt Dovmyr Öppnas i nytt fönster.