18 juni

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering Öppnas i nytt fönster.
 2. Utdelning av Härryda kommuns bemötande och tillgänglighetspris Öppnas i nytt fönster.
  2018 Öppnas i nytt fönster.
 3. Aktualitetsprövning av översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012 Öppnas i nytt fönster.
 4. Namngivning av dagvattenparker i Landvetter centrum Öppnas i nytt fönster.
 5. Namngivning av öppen plats/torg, Mölnlycke Fabriker Öppnas i nytt fönster.
 6. Ekonomisk månadsprognos per mars 2018 Öppnas i nytt fönster.
 7. Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Löpande granskning Öppnas i nytt fönster.
  2017” Öppnas i nytt fönster.
 8. Budget/plan 2019-2023 Öppnas i nytt fönster.
 9. Inköp av inventarier Råda Säteri Öppnas i nytt fönster.
 10. Policy för hantering av personuppgifter Öppnas i nytt fönster.
 11. Arvodering av förtroendevalda Öppnas i nytt fönster.
 12. Uppdrag om att bereda frågan om politiska sekreterare inför Öppnas i nytt fönster.
  mandatperioden 2019-2022 Öppnas i nytt fönster.
 13. Översyn av kontakter med allmänheten och invånardialog Öppnas i nytt fönster.
 14. Politiska inriktningsmål för trafik Öppnas i nytt fönster.
 15. Upphävande av politiska inriktningsmål för fastighet Öppnas i nytt fönster.
 16. Politiska inriktningsmål för vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster.
 17. Politiska inriktningsmål för miljö Öppnas i nytt fönster.
 18. Upphävande av politiska inriktningsmål för alkohol, narkotika, Öppnas i nytt fönster.
  dopning, tobak och spel Öppnas i nytt fönster.
 19. Politiska inriktningsmål för 2019 Öppnas i nytt fönster.
 20. Besvarande av motion om demensvård - Rätten till ett värdigt liv Öppnas i nytt fönster.
  till sista slut Öppnas i nytt fönster.
 21. Lägesrapport från förvaltningen avseende uppdrag med anledning Öppnas i nytt fönster.
  av besvarade motioner Öppnas i nytt fönster.
 22. Ärenden för fullmäktiges kännedom Öppnas i nytt fönster.
 23. Inkomna frågor Öppnas i nytt fönster.
 24. Remittering av inkomna motioner Öppnas i nytt fönster.