17 september

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering Öppnas i nytt fönster.
 2. Information från revisorerna Öppnas i nytt fönster.
 3. Upphävande av politiska inriktningsmål för bostad Öppnas i nytt fönster.
 4. Antagande av politiska inriktningsmål för energi Öppnas i nytt fönster.
 5. Socialberedningens slutrapport, mandatperioden 2015-2018 Öppnas i nytt fönster.
 6. Utbildnings- och kulturberedningens slutrapport, mandatperioden 2015-2018 Öppnas i nytt fönster.
 7. Godkännande av slutredovisning för tillbyggnation av Salmereds förskola Öppnas i nytt fönster.
 8. Godkännande av slutredovisning för tillbyggnation av Mölnlycke daglig verksamhet Öppnas i nytt fönster.
 9. Godkännande av slutredovisning för nybyggnation av Västergärdets förskola Öppnas i nytt fönster.
 10. Besvarande av uppdrag om måltider i hemtjänsten - näring och valfrihet Öppnas i nytt fönster.
 11. Besvarande av uppdrag om hantering av schaktmassor i Härryda kommun Öppnas i nytt fönster.
 12. Godkännande av ny förbundsordning för kommunalförbundet Öppnas i nytt fönster.
  Tolkförmedling Väst Öppnas i nytt fönster.
 13. Fastställande av taxa avseende familjerådgivning Öppnas i nytt fönster.
 14. Faställande av taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om Öppnas i nytt fönster.
  sprängämnesprekursorer Öppnas i nytt fönster.
 15. Antagande av Härryda kommuns plan- och bygglovtaxa Öppnas i nytt fönster.
 16. Antagande av reglemente för miljö- och bygglovsnämnden Öppnas i nytt fönster.
 17. Antagande av reglemente för kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster.
 18. Antagande av reglemente för välfärdsnämnden Öppnas i nytt fönster.
 19. Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.
 20. Godkännande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2019 Öppnas i nytt fönster.
 21. Sammanträdestider för välfärdsnämnden år 2019 Öppnas i nytt fönster.
 22. Besvarande av motion om slutavverkning Öppnas i nytt fönster.
 23. Besvarande av motion om språkstödjare i förskola, grundskola och gymnasium Öppnas i nytt fönster.
 24. Besvarande av motion om arbetskläder för anställda inom Öppnas i nytt fönster.
  barnomsorg och förskola Öppnas i nytt fönster.
 25. Delgivning av ekonomisk månadsuppföljning per juni 2018 Öppnas i nytt fönster.
 26. Delgivningar 2018 Öppnas i nytt fönster.
 27. Remittering av inkomna motioner Öppnas i nytt fönster.
 28. Fyllnadsval för Agneta Vorberg (M), som nämndeman i tingsrätten Öppnas i nytt fönster.