Lyssna

17 september

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justeringöppnas i nytt fönster
 2. Information från revisorernaöppnas i nytt fönster
 3. Upphävande av politiska inriktningsmål för bostadöppnas i nytt fönster
 4. Antagande av politiska inriktningsmål för energiöppnas i nytt fönster
 5. Socialberedningens slutrapport, mandatperioden 2015-2018öppnas i nytt fönster
 6. Utbildnings- och kulturberedningens slutrapport, mandatperioden 2015-2018öppnas i nytt fönster
 7. Godkännande av slutredovisning för tillbyggnation av Salmereds förskolaöppnas i nytt fönster
 8. Godkännande av slutredovisning för tillbyggnation av Mölnlycke daglig verksamhetöppnas i nytt fönster
 9. Godkännande av slutredovisning för nybyggnation av Västergärdets förskolaöppnas i nytt fönster
 10. Besvarande av uppdrag om måltider i hemtjänsten - näring och valfrihetöppnas i nytt fönster
 11. Besvarande av uppdrag om hantering av schaktmassor i Härryda kommunöppnas i nytt fönster
 12. Godkännande av ny förbundsordning för kommunalförbundetöppnas i nytt fönster
  Tolkförmedling Västöppnas i nytt fönster
 13. Fastställande av taxa avseende familjerådgivningöppnas i nytt fönster
 14. Faställande av taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) omöppnas i nytt fönster
  sprängämnesprekursoreröppnas i nytt fönster
 15. Antagande av Härryda kommuns plan- och bygglovtaxaöppnas i nytt fönster
 16. Antagande av reglemente för miljö- och bygglovsnämndenöppnas i nytt fönster
 17. Antagande av reglemente för kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster
 18. Antagande av reglemente för välfärdsnämndenöppnas i nytt fönster
 19. Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster
 20. Godkännande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2019öppnas i nytt fönster
 21. Sammanträdestider för välfärdsnämnden år 2019öppnas i nytt fönster
 22. Besvarande av motion om slutavverkningöppnas i nytt fönster
 23. Besvarande av motion om språkstödjare i förskola, grundskola och gymnasiumöppnas i nytt fönster
 24. Besvarande av motion om arbetskläder för anställda inomöppnas i nytt fönster
  barnomsorg och förskolaöppnas i nytt fönster
 25. Delgivning av ekonomisk månadsuppföljning per juni 2018öppnas i nytt fönster
 26. Delgivningar 2018öppnas i nytt fönster
 27. Remittering av inkomna motioneröppnas i nytt fönster
 28. Fyllnadsval för Agneta Vorberg (M), som nämndeman i tingsrättenöppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information