Lyssna

17 december

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justeringöppnas i nytt fönster
 2. Omfördelning av medel med anledning av organisationsförändring inom sektorn för socialtjänstöppnas i nytt fönster
 3. Omfördelning av medel med anledning av att verksamheten föröppnas i nytt fönster
  bostadsanpassning övergår till sektorn för socialtjänstöppnas i nytt fönster
 4. Upphävande av beslut om möjligheten att tillsätta politiskaöppnas i nytt fönster
  sekreterare för att finansiera lokaler i Eskilsby förskola och skolaöppnas i nytt fönster
 5. Godkännande av ny placering av gymnastik- och trampolinhallöppnas i nytt fönster
 6. Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2019öppnas i nytt fönster
 7. Fastställande av taxa för avfall och slam 2019öppnas i nytt fönster
 8. Fastställande av taxa och avgift inom fritidshem, fritidsklubb,öppnas i nytt fönster
  förskola och pedagogisk omsorgöppnas i nytt fönster
 9. Antagande av reglemente för Härryda kommuns revisoreröppnas i nytt fönster
 10. Antagande av reglemente för intern kontrollöppnas i nytt fönster
 11. Noterande av att sociala myndighetsnämnden upphöröppnas i nytt fönster
 12. Antagande av lokala ordningsföreskrifteröppnas i nytt fönster
 13. Antagande av plan för visionsarbetetöppnas i nytt fönster
 14. Antagande av friluftsplan för Härryda kommunöppnas i nytt fönster
 15. Återremitterat ärende: Besvarande av uppdrag avseendeöppnas i nytt fönster
  förvaltningens användning av plastprodukteröppnas i nytt fönster
 16. Besvarande av uppdrag gällande riskutredning avöppnas i nytt fönster
  återvinningsstationeröppnas i nytt fönster
 17. Beslut angående utbetalning av partistöd 2019öppnas i nytt fönster
 18. Besvarande av medborgarförslag om att bussbarn ska åka buss hem även efter fritidsöppnas i nytt fönster
 19. Besvarande av motion – Personal inom skolan ska behärskaöppnas i nytt fönster
  svenskaöppnas i nytt fönster
 20. Besvarande av motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Härryda kommunöppnas i nytt fönster
 21. Godkännande av slutredovisning av Kulturhuset i Landvetteröppnas i nytt fönster
 22. Delgivning av ekonomisk månadsprognos per mars 2018öppnas i nytt fönster
 23. Remittering av inkomna motioneröppnas i nytt fönster
 24. Remittering av medborgarförslagöppnas i nytt fönster
 25. Avsägelse, Maria Kornevik Jakobsson (C), samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster
 26. Avsägelse, Leo Welter (SD), samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster
 27. Ärenden för fullmäktiges kännedomöppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information