Lyssna

Handlingar, referat och ljudfil samt protokoll 2018

Här finns handlingar, referat och ljudfil samt protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 2018.

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Vill du ta del av handlingar, protokoll, referat och ljudfil från kommunfullmäktiges sammanträden före 2018?
Kontakta kommunsekreteraren,
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se