Till innehållet

Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling

Kommunfullmäktiges fasta beredning ska ha ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden.

Beredningen har till uppgift att utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling göra omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige samt löpande utvärdera vision, övergripande mål och inriktningar.

Kontakt

Alice Holmer Lazar, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-05