Lyssna

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder och ledamöter i fullmäktiges beredningar samt val av representanter till bolag och förbund med mera.

Ledamöter och ersättare i valberedningen för mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022,

Ledamöter:

Gunnar Häggström (M), Ordförande
Björn Magnusson (S), Vice ordförande
Anita Anger (L)
Gun Wågsjö (C)
Patrik Strömsten (SD)

Ersättare:

Jan-Inge Forsberg (SP)
Steinar Walsö-Kanstad (KP)
Ahmad Ahmadi (MP)