Tillfällig beredning - Demokratifrågor

Kommunfullmäktige får inrätta tillfälliga beredningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 210 inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor.