Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling

Kommunfullmäktiges fasta beredning ska ha ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden.

Beredningens har till uppgift att,

  • utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling göra omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige samt löpande utvärdera vision, övergripande mål och inriktningar.
  • bereda ärenden på uppdrag av kommunfullmäktige.

Kontakt

Oskar Anlend
beredningssekreterare
031-724 87 24
oskar.anlend@harryda.se

Relaterad information