Beredningar

Kommunfullmäktige utser en valberedning, en fast beredning och kan dessutom besluta om tillfälliga beredningar som varierar över tid. Ledamöterna är tillsatta av fullmäktige.

Beredningar

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer en valberedning för mandatperioden på första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige.

Fast beredning

Kommunfullmäktige har en fast beredning, Framtidens välfärd och samhällsutveckling. Beredningen ska ha ett lågsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden.

Tillfällig beredning

Kommunfullmäktige får inrätta tillfälliga beredningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige.