Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Fullmäktige ska även vara ett forum för idéer, debatt och information. Forumet ska ge ledamoten möjlighet till aktiv påverkan på de politiska besluten och ge allmänheten möjlighet till insikt i besluten. I fullmäktige finns en fast beredningar och tillfälliga beredningar vid behov.

Mandatperioden för kommunfullmäktige startar den 15 oktober 2018 och avslutas den 14 oktober 2022.

Följande partier finns representerade i kommunfullmäktige:

Valresultatet 2018 innebär att Alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna) styr i samverkan med Sportpartiet.

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i Råda Rum, Råda församlingshem i Mölnlycke. Sammanträdena i mars, maj och november inleds med en frågestund för allmänheten. Då kan invånarna diskutera och ställa frågor direkt till politikerna. Alla hälsas välkomna som åhörare på fullmäktiges sammanträden.
Sammanträden 2020

Ärendelista/handlingar

Fullmäktiges ärenden annonseras här på webbplatsen, i  nyhetsbrevet "Info" som skickas ut till alla hushåll samt i Härryda-Posten. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.  
Ärendelista för nästa sammanträde

Protokoll, referat och inspelning

Fullmäktiges sammanträde spelas in och kan lyssnas på dagen efter via en ljudfil. Ett referat som sammanfattar debatten och besluten publiceras några dagar efter mötet och när protokollet är justerat (cirka en vecka efter sammanträdet) finns även det att läsa här på webbplatsen.
Handlingar, referat, ljudfil och protokoll

Politiker på plats

Några gånger per termin träffas ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice på olika ställen i kommunen. Ett utmärkt tillfälle för dig som vill prata om något med dina politiker. Tillfället går under namnet:
Politiker på plats