Kontakt
Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Fullmäktige ska även vara ett forum för idéer, debatt och information. Forumet ska ge ledamoten möjlighet till aktiv påverkan på de politiska besluten och ge allmänheten möjlighet till insikt i besluten. I fullmäktige finns tre fasta beredningar och tillfälliga beredningar vid behov.

Följande partier finns representerade i kommunfullmäktige:

Valresultatet 2014 innebär att Alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) styr i samverkan med Sportpartiet.

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i Råda rum, Mölnlycke. Sammanträdena i mars, maj och oktober inleds med en frågestund för allmänheten. Då kan invånarna diskutera och ställa frågor direkt till politikerna. Sammanträdet i november, som beslutar om budgeten, börjar i regel kl 15. Alla hälsas välkomna som åhörare på fullmäktiges sammanträden.
Sammanträdestider 2018

Ärendelista/handlingar

Fullmäktiges ärenden annonseras här på webbplatsen, i  nyhetsbrevet "Info" som skickas ut till alla hushåll samt i Härryda-Posten. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.  
Ärendelista för nästa sammanträde

Protokoll, referat och inspelning

Fullmäktiges sammanträde spelas in och kan lyssnas på dagen efter via en ljudfil. Ett referat som sammanfattar debatten och besluten publiceras några dagar efter mötet och när protokollet är justerat (cirka en vecka efter sammanträdet) finns även det att läsa här på webbplatsen.
Handlingar, referat, ljudfil och protokoll

Politiker på plats

Torsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde träffas ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice i Landvetters kulturhus mellan kl 17 och 18. Ett utmärkt tillfälle för dig som vill prata om något med dina politiker. Tillfället går under namnet:
Politiker på plats

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se