Till innehållet

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige sammanträder

Fullmäktige sammanträder i Råda Rum

Fullmäktige ska även vara ett forum för idéer, debatt och information. Forumet ska ge ledamoten möjlighet till aktiv påverkan på de politiska besluten och ge allmänheten möjlighet till insikt i besluten. I fullmäktige finns en fast beredningar och tillfälliga beredningar vid behov.

Politikerna i fullmäktige representerar de tio partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2022.
Partier och mandatfördelning
Valresultat 2022

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla hälsas välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges sammanträden på plats eller via webbsändningen direkt eller i efterhand.
Webbsändning direkt och i efterhand

Fullmäktiges ärenden annonseras i Lokalpressen och handlingarna publiceras på kommunens webbplats en vecka före sammanträdet.
Möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktige utser i början av varje ny mandatperiod en valberedning, en fast beredning och kan dessutom besluta om tillfälliga beredningar som varierar över tid. Ledamöterna är tillsatta av fullmäktige.
Valberedningen
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling


Kontakt

Alice Holmer Lazar, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-14