Lyssna

Sektorn för utbildning och kultur

Sektorn för utbildning och kultur är en av de fyra sektorerna i Härryda kommuns förvaltning.

Päivi Malmsten. Foto Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

I sektorn ingår följande verksamheter:

- Förskola, familjedaghem 
- Grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg
- Utveckling och flerspråkighet
- Gymnasium, gymnasiesär
- Kultur och fritid

Sektorschef är Päivi Malmsten