Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Sektorn för utbildning, kultur och fritid är en av fyra sektorer i Härryda kommuns förvaltning.

Päivi Malmsten. Foto Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

I sektorn ingår följande verksamheter:

- Förskola, familjedaghem 
- Grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg
- Utveckling och flerspråkighet
- Gymnasium, gymnasiesär
- Kultur och fritid

Sektorschef är Päivi Malmsten.