Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är en av fyra sektorer i Härryda kommuns förvaltning.

Per-Arne Larsson Foto Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

I sektorn ingår följande funktioner:

- Fastighet
- IT
- Måltidsservice
- Service
- Städservice
- Säkerhet

Sektorschef är Per-Arne Larsson.