Lyssna

Sektorn för socialtjänst

Sektorn för socialtjänst är en av de fyra sektorerna i Härryda kommuns förvaltning.

Lena Lager. Foto Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

I sektorn ingår följande verksamheter:

- Vård och omsorg
- Hälsa och bistånd
- Funktionsstöd
- Härryda framtid
- Barn och familj

Sektorschef är Lena Lager.