Sektorn för socialtjänst

Sektorn för socialtjänst är en av fyra sektorer i Härryda kommuns förvaltning.

Malin Johansson

I sektorn ingår följande verksamheter:

- Barn och familj
- Funktionsstöd
- Hälsa och bistånd
- Härryda framtid
- Vård och omsorg

Sektorschef är Malin Johansson