Lyssna

Sektorn för samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad är en av de fyra sektorerna i Härryda kommuns förvaltning.

Anders Ohlsson, sektorschef för SHB

Foto: Anna Sigvardsson

I sektorn ingår följande verksamheter:

- Mark och exploatering (f.d. Mark och bostad)
- Miljö- och hälsoskydd
- Plan och bygglov
- Trafik
- Vatten och avfall

Sektorschef är Anders Ohlsson

Kontakt

Anders Ohlsson, sektorschef
031-724 61 00 (växel)
samhallsbyggnad@harryda.se

Relaterad information

Organisationsskiss över sektorn för samhällsbyggnadPDF