Kontakt
Lyssna

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är ett forum för samordning, avstämning och utvecklingsfrågor. Kommundirektören är ordförande. Sektorscheferna har ett informationsansvar till sin sektor för de överenskommelser som beslutats i ledningsgruppen.

I Härryda kommuns ledningsgrupp ingår:

Kontakt

Peter Lönn, kommundirektör
031-724 61 00 (växel)
kommun@harryda.se

Relaterad information