Kommundirektör

Peter Lönn Foto Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

Peter Lönn är kommundirektör och har det övergripande ansvaret för hela den kommunala förvaltningen. Direkt under kommundirektören finns tre centrala stödfunktioner:

  • Ekonomi och upphandling (budget, redovisning, upphandling)
  • Personal (bemanning, lön, personal)
  • Utveckling (kansli, kommunikation, näringsliv, digital utveckling, agenda 2030, kvalitet)