Förvaltningsledningsgruppen

Förvaltningsledningsgruppen är ett forum för styrning och ledning av förvaltningen och för samverkan kring övergripande processer, projekt och uppdrag. Förvaltningsledningen styr och leder förvaltningens verksamhet i första hand genom linjeorganisationen via respektive sektorchef/funktionschef.

Kommundirektören är ordförande i gruppen och ansvarig inför den politiska organisationen. Sektor- och funktionscheferna har informationsansvar till sina organisationer för det som beslutats i förvaltningsledningen.

I Härryda kommuns förvaltningsledningsgrupp ingår:

Organisationsskiss förvaltningsledningsgruppen Pdf, 277.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du bilder på personerna i förvaltningsledningen