Till innehållet

Förvaltningsledning och administration

Förvaltningens ledningsgrupp är ett forum för styrning och ledning av förvaltningen och för samverkan kring övergripande processer, projekt och uppdrag. Kommundirektören är ordförande i gruppen och ansvarig inför den politiska organisationen.

Kommundirektör

Pia Alhäll är kommundirektör och har det övergripande ansvaret för hela den kommunala förvaltningen. Direkt under kommundirektören finns tre centrala stödfunktioner:

 • Ekonomi och upphandling (budget, redovisning, upphandling)
 • Personal (bemanning, lön, personal)
 • Utveckling (kansli, kommunikation, näringsliv, digital utveckling, agenda 2030, kvalitet)

Förvaltningsledning

Härryda kommuns förvaltningsledning består av kommundirektören, sektorcheferna, ekonomichefen, personalchefen och utvecklingschefen:

 • Pia Alhäll, kommundirektör
 • Päivi Malmsten, chef för sektorn för utbildning, kultur och fritid
 • Malin Johansson, chef för sektorn socialtjänst
 • Louise Skålberg, chef för sektorn samhällsbyggnad
 • Per-Arne Larsson, chef för sektorn teknik och förvaltningsstöd
 • Oskar Nilsson, ekonomichef
 • Anders Pettersson, personalchef
 • Birgitta Flärdh, utvecklingschef

Förvaltningsledningen styr och leder förvaltningens verksamhet i första hand genom linjeorganisationen via respektive sektorschef eller funktionschef.

Bilder på förvaltningsledningen

Pressfoton på politisk ledning, kommundirektör och förvaltningsledning

Kontaktuppgifter till förvaltningsledningen

Pia Alhäll, kommundirektör

Päivi Malmsten, sektorchef utbildning, kultur och fritid

Malin Johansson, sektorchef socialtjänst

Louise Skålberg, sektorchef samhällsbyggnad

Per-Arne Larsson, sektorchef teknik och förvaltningsstöd

Oskar Nilsson, ekonomichef

Anders Pettersson, personalchef

Birgitta Flärdh, utvecklingschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-14