Till innehållet

Förvaltningsledning och administration

Förvaltningens ledningsgrupp är ett forum för styrning och ledning av förvaltningen och för samverkan kring övergripande processer, projekt och uppdrag. Kommundirektören är ordförande i gruppen och ansvarig inför den politiska organisationen.

Kommundirektör

Peter Lönn är kommundirektör och har det övergripande ansvaret för hela den kommunala förvaltningen. Direkt under kommundirektören finns tre centrala stödfunktioner:

  • Ekonomi och upphandling (budget, redovisning, upphandling)
  • Personal (bemanning, lön, personal)
  • Utveckling (kansli, kommunikation, näringsliv, digital utveckling, agenda 2030, kvalitet)

  Detta är förvaltningsledningen

  Härryda kommuns förvaltningsledning består av kommundirektören, sektorscheferna, ekonomichefen, personalchefen och utvecklingschefen:

  • Peter Lönn, kommundirektör samt t.f. chef för sektorn för samhällsbyggnad till 15 oktober då Louise Skålberg tillträder.
  • Päivi Malmsten, chef för sektorn för utbildning, kultur och fritid
  • Malin Johansson, chef för sektorn socialtjänst
  • Per-Arne Larsson, chef för teknik och förvaltningsstöd
  • Bo Ekström, ekonomichef
  • Anders Pettersson, personalchef
  • Birgitta Flärdh, utvecklingschef

  Förvaltningsledningen styr och leder förvaltningens verksamhet i första hand genom linjeorganisationen via respektive sektorschef eller funktionschef.

  Bilder på förvaltningsledningen

  Pressfoton på kommundirektör och förvaltningsledning

  Kontaktuppgifter till förvaltningsledningen

  Peter Lönn, kommundirektör

  Päivi Malmsten, sektorschef utbildning, kultur och fritid

  Malin Johansson, sektorschef socialtjänst

  Peter Lönn, tillförordnad sektorschef samhällsbyggnad

  Per-Arne Larsson, sektorschef teknik och förvaltningsstöd

  Bo Ekström, ekonomichef

  Anders Pettersson, personalchef

  Birgitta Flärd, utvecklingschef

  Kan vi göra sidan bättre?

  Lämna dina synpunkter  Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
  Senast ändrad: 2022-08-03