Lyssna

Förvaltningsorganisation

Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten (utbildning och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) samt tre centrala stödfunktioner (ekonomi, personal och utveckling).

Härryda kommun har cirka 2 800 tillsvidareanställda och cirka 500 visstidsanställda eller vikarier. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor har en sektorschef.

Härryda kommuns ledningsgrupp består av kommundirektören, sektorscheferna, ekonomichefen, personalchefen och utvecklingschefen.

Här hittar du bilder på personerna i ledningsgruppenöppnas i nytt fönster

Bilden är klickbar.

sektorn för utbildning och kultur Kommundirektör sektor utbildning och kultur sektorn för socialtjänst sektorn för samhällsbyggnad sektor för teknik och förvaltningsstöd Centrala stabsfunktioner