Till innehållet

Förvaltning

Förvaltningen ansvarar för det dagliga arbetet ikommunens verksamheter, som skola, vård och omsorg, fritid, kultur och samhällsbyggnad. Kommundirektör och förvaltningsledning har det övergripande ansvaret för kommunens arbete.

Politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna beslutar om vilken service förvaltningen ska erbjuda invånarna. Hur service och verksamhet utförs i det dagliga arbetet, är förvaltningens ansvar.

Förvaltningen är arbetsgivare

Det är i förvaltningen som alla medarbetare i kommunen är anställda. Här arbetar cirka 2 800 tillsvidareanställda och ungefär 500 visstidsanställda och vikarier, i mer än 125 olika yrkeskategorier. Det är lärare och socialsekreterare, undersköterskor och fastighetsskötare, bygglovshandläggare, parkarbetare och alla andra som får kommunen att fungera.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. Tjänstepersoner i organisationen tar fram rapporter och underlag till politikerna inför politiska beslut.

Schematisk bild över förvaltningsorganisationen i Härryda kommun:

Kommunens kärnverksamhet bedrivs i tre sektorer i förvaltningen:

En fjärde sektor, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, jobbar med stöd till kärnverksamheten.

Verksamheterna i sektorerna har stöd av tre centrala stödfunktioner: ekonomi, personal och utveckling. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson och ordförande i förvaltningsledningen.
Förvaltningsledning och administation

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02