Härryda Vatten och Avfall AB

Härryda Vatten och Avfall AB är ett helägt bolag inom Härryda kommun. Bolaget har ansvar för vatten, avlopp och avfall för kunder och invånare i kommunen.

Nya taxor för avfall och VA

Härryda Vatten och Avfall AB står inför stora investeringar under de närmaste åren. Utbyggnad och underhåll av vatten- och avloppsnätet och ökade driftkostnader gör att taxorna för avfalls- och vattentjänster behöver höjas.
Läs mer om ändrade taxor

Taxor 2022:

Avgifter för kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Avgifter och Taxa för avfalls- och slamhantering

Betalning och fakturering

Betalning för vatten- och avfallstjänster görs till Härryda Vatten och Avfall.

Du som är leverantör skickar dina e-fakturor via vår samarbetspartner InExchange. Referensnummer, även kallat mottagningsid, måste anges.

Företagsuppgifter: Härryda Vatten och Avfall AB

Organisationsnummer: 559259-4591

GLN: 7365592594591

Peppol-ID: 0007:5592594591 samt 0088:7365592594591

Logga in för att kostnadsfritt registrera fakturor till oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har ni ingen lösning för e-faktura? Vår samarbetspartner InExchange hjälper er att komma igång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny boxadress för leverantörsfakturor som behöver skickas på papper är:

Härryda Vatten och Avfall AB
Box 120
435 23 Mölnlycke

Lediga jobb

Är du intresserad av lediga tjänster hos oss? Besök kommunens portal för lediga jobb Länk till annan webbplats..

Kontakt

Frågor om vatten, avlopp och avfall:va.avfall@hvaa.se031-724 61 00 (Kontaktcenter)

Frågor om bolaget och verksamheten:

Jessica Sténhoff, vd
jessica.stenhoff@hvaa.se031-724 63 74