Bolag

En del av den verksamhet som Härryda kommun ansvarar för, utförs genom kommunala bolag och organisationer. Härryda kommun har fyra helägda bolag och ingår som delägare i flera.

Härryda Energi AB

Härryda Energi AB ägs till 100 procent av Härryda kommun och ingår i den kommunala koncernen. Bolaget distribuerar el till drygt 14 000 kunder (leveranspunkter) inom Härryda kommun. Distributionsområdet sammanfaller huvudsakligen med gränsen för Härryda kommun. Rävlanda, Hällingsjö och Pixbo är av historiska skäl anslutna till andra elnätsbolag.

Härryda Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Härryda Energis årsredovisning Länk till annan webbplats.

Härryda Energi Elhandel AB

Härryda Energi Elhandel AB är dotterbolag till Härryda Energi AB. Bolaget ägs till 100 procent av Härryda kommun och ingår i den kommunala koncernen. Härryda Energi Elhandel AB köper in och säljer elenergi och energirelaterade produkter och tjänster till slutkunder inom Härryda Energis distributionsnät.

Härryda Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Härryda Energi Elhandels årsredovisning Länk till annan webbplats.

Härryda Vatten och Avfall AB

Härryda Vatten och Avfall AB ägs till 100 procent av Härryda kommun och ingår i den kommunala koncernen. Bolaget har ansvar för vatten, avlopp och avfall för kunder och invånare kommunen.

Information om Härryda Vatten och Avfall

Landvetter Södra Utveckling AB

Landvetter Södra Utveckling AB ägs till 100 procent av Härryda kommun och ingår i den kommunala koncernen. Bolaget har uppdraget att leda, utveckla och marknadsföra Landvetter Södra – en hållbar stad från grunden.

Landvetter Södras webbplats Länk till annan webbplats.

Landvetter Södras årsredovisning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Förbo AB

Förbo AB ägs till 42 procent av Härryda kommun, som är bolagets största delägare, och ingår i kommunala koncernen. Övriga delägare är Kungälv, Lerums kommun samt Mölndals stad. Förbo är ett kommunalt bostadsbolag med målet att bidra till de fyra ägarkommunernas framgång genom att kunna erbjuda ett bra boende.

Förbos webbplats Länk till annan webbplats.

Förbos årsredovisning Länk till annan webbplats.

Gryaab

Härryda kommun är delägare med 3 procent i reningsverket Gryaab.

Gryaabs webbplats Länk till annan webbplats.

Kommuninvest ekonomisk förening

Härryda kommun är delägare med 0,3 procent i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommuninvests webbplats Länk till annan webbplats.

Renova AB

Härryda kommun är delägare med 1 procent i miljöföretaget Renova AB.

Renovas webbplats Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Storgöteborg

Härryda kommun är delägare med 5 procent i Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänstens webbplats Länk till annan webbplats.