Kommunens organisation

Politisk organisation

Bilden är klickbar

Politisk organisation Revisorer valnämnd miljö- och bygglovsnämnd Överförmyndarnämnd kommunstyrelsen Välfärdsnämnd Valberedning Förvaltning Framtidens välfärd och samhällsutveckling Kommunfullmäktige Beredningar

Förvaltningsorganisation

Härryda kommuns förvaltning består av tre sektorer med fokus på kärnverksamheten (utbildning, kultur och fritid, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) samt tre centrala stabsfunktioner (ekonomi, personal och utveckling).
Bilden är klickbar

Förvaltningsorganisation Kommundirektör sektor utbildning, kultur och fritid sektorn för socialtjänst sektorn för samhällsbyggnad sektor för teknik och förvaltningsstöd Centrala stabsfunktioner