Lyssna

Kommunens organisation

Politisk organisation

Härryda kommun har en ny politisk organisation från 2019.

Bilden är klickbar

Politisk organisation Revisorer valnämnd miljö- och bygglovsnämnd Överförmyndarnämnd kommunstyrelsen Välfärdsnämnd Valberedning Förvaltning Framtidens välfärd och samhällsutveckling Kommunfullmäktige Beredningar

Förvaltningsorganisation

Härryda kommuns förvaltning består av tre sektorer med fokus på kärnverksamheten (utbildning och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) samt tre centrala stabsfunktioner (ekonomi, personal och utveckling).
Bilden är klickbar

sektorn för utbildning och kultur Kommundirektör sektor utbildning och kultur sektorn för socialtjänst sektorn för samhällsbyggnad sektor för teknik och förvaltningsstöd Centrala stabsfunktioner