Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis 
Välfärdsnämnden 2019-02-27

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Paragrafer

§§ 53-57

Datum då anslaget publiceras

2019-03-07

Datum då anslaget tas bort

2019-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Relaterad information