Kontakt
Lyssna

Tillkännagivande: 
Välfärdsnämnd 2019-01-02

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Paragrafer

§§ 1-9

Datum då anslaget publiceras

2019-01-03

Datum då anslaget tas bort

 2019-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Emelie Ivarson

Kontakt

Relaterad information