Kontakt
Lyssna

Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Mölnlycke kulturhus, Mölnlycke torsdagen den 25 april 2019 kl 18.00.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt tillkännagivande av plats
  och tid för justering
 2. Information från Härryda Energi AB
 3. Information från Landvetter Södra Utveckling AB
 4. Antagande av policy för krisberedskap 2019-2022
 5. Antagande av strategisk plan för arbetet med Agenda 2030
 6. Fastställande av riktlinjer för reklam i kommunala
  idrottsanläggningar
 7. Delgivning av överförmyndarnämndens verksamhetsplan och
  internkontrollplan 2019
 8. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av policy
  för informationssäkerhet samt uppphävande av
  informationssäkerhetspolicy
 9. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av
  ekonomisk månadsuppföljning 2019
 10. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av
  verksamhetsberättelser 2018
 11. Inkomna frågor
 12. Remittering av inkomna motioner
 13. Remittering av inkomna medborgarförslag
 14. Avsägelse från Henrik Thyselius (SP) som ersättare i
  kommunfullmäktige och välfärdsnämnden

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se