Kungörelse om flyttade fordon 2022-04-20

Inom Härryda kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Härryda kommun.

Typ av fordon

Platsen för upphittandet

Ärendenummer (2022)

Husvagn utan registrerings- eller chassinummer.

Parkeringen vid Landvetter tennisklubb, Kyrkvägen 1 i Landvetter.

Nr 11