Kungörelse om flyttade fordon 2021-06-21

Inom Härryda kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Härryda kommun.

Typ av fordon

Platsen för upphittandet

Ärendenummer (2021)

Polskregistrerad vit van av märket Ford. Registreringsnummer BWM 02206

Pendelparkering vid Vägskillnaden (mellan väg 156 och väg 541)

Nr 25