Lyssna

Kungörelse om flyttade fordon 2021-05-07

Inom Härryda kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Härryda kommun.

Typ av fordon

Platsen för upphittandet

Ärendenummer (2021)

Husvagn (registreringsnummer saknas)

Skogsväg på fastighet HÅLTET 3:1 i anslutning till Östra Eskilsbyvägen

Nr 19