Lyssna

Kungörelse om flyttade fordon 2021-01-07

Inom Härryda kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Härryda kommun.

Typ av fordon

Platsen för upphittandet

Ärendenummer (2020)

CA05 KUD personbil svart Ford Mondeo

Landvetter flygplats, A-området bredvid PWG

Nr 50

VW vit transporter

Hindås stationsväg, Förbos parkering nr 38

Nr 54

Kontakt

Petrus Sigvardsson
Trafikingenjör
031-724 61 00

petrus.sigvardsson@harryda.se