Lyssna

Kungörelse om flyttade fordon 2020-08-31

Inom Härryda kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Härryda kommun.

Typ av fordon

Platsen för upphittandet

Ärendenummer (2020)

RNE279

Bårekulla Sjöväg 5

Nr 27

D MK 523 Volkswagen

(tyskregistrerad)

Parkering vid Nedre Solstensvägen 6A

Nr 37

Silvrig Peugeot

Metallvägen 1 Mölnlycke (Shell)

Nr 38

Kontakt

Petrus Sigvardsson
Trafikingenjör
031-724 61 00

petrus.sigvardsson@harryda.se