Lyssna

Kungörelse

Inom Härryda kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.


Är ägare inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag tillfaller det Härryda kommun.


Följande fordon och fordonvrak har omhändertagits av Härryda kommun enligt LFF 1982:129.PDF