Lyssna

Anslag/bevis: Valnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Paragrafer

§§ 1-2

Datum då anslaget publiceras

2020-10-09

Datum då anslaget tas bort

2020-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Sofia Almqvist

Kontakt

Sofia Almqvist
sekreterare i valmänden
031-724 62 52
sofia.almqvist@harryda.se

Relaterad information