Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Valnämnd

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Paragraf

§§ 12-23

Datum då anslaget publiceras

2019-03-06

Datum då anslaget tas bort

2019-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Sofia Almqvist

Kontakt

Relaterad information