Anslag/Bevis: Välfärdsnämnden 2022-06-20 §§ 141-150

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer

§§ 141-150

Datum då anslag sätts upp

2022-06-27

Datum då anslag tas ner

2022-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson