Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

§ 307

Datum då anslag sätts upp

2021-11-18

Datum då anslag tas ner

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson