Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-22

Paragrafer

 §§ 221-226, §§ 228-245

Datum då anslag sätts upp

2021-09-30

Datum då anslag tas ner

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se